ახალმა პროექტებმა და დაინტერესებულ მომხმარებელთა დიდმა რაოდენობამ გამოიწვია იმის აუცილებლობა, რომ გაგვეხსნა ახალი ოფისი. გრატოს ბიზნეს ცენტრში, მერაბ კოსტავას 37/39-ში, არსებული ჩვენი ოფისი სრული დატვირთვით მუშაობს, რათა ამომწურავი ინფორმაცია მივაწოდოთ დაინტერესებულ პირებს.