გვინდა გაცნობოთ, რომ VR Holding და Schuco International ოფიციალურად პარტნიორები გახდნენ.

პარტნიორობის ფარგლებში ჰოლდინგს მიენიჭა უფლება საქართველოში დამოუკიდებლად აწარმოოს და დაამონტაჟოს Schuco-ს კარ-ფანჯრები სხვადასხვა ტიპის საცხოვრებლებისთვის.

მითითებული პარტნიორობა ადასტურებს, რომ VR Holding-ის თანამშრომლებმა გაიარეს თეორიული და პრაქტიკული ტრენინგი და აკმაყოფილებენ Schuco International-ის მოთხოვნილებებს.

წარმოება და ინსტალაცია მკაცრად გაკონტროლებულია Schuco-ს მიერ და ხდება მუდმივი მონიტორინგი