45 მეტრიანი აუზი ქვიშის სანაპიროთი და ზღვის ტალღების იმიტაციით 

პროექტში გათვალისწინებულია 45 მეტრიანი ქვიშის აუზი ზღვის ტალღების იმიტაციით