საცურაო აუზები

პროექტში გათვალისწინებულია რამდენიმე საცურაო აუზი, რომლით სარგებლობასაც შეძლებენ პროექტის მაცხოვრებლები