სპა და ველნეს ცენტრი

სპა და ველნეს ცენტრში მაცხოვრებლებს აქვთ შესაძლებლობა აღიდგინონ ენერგია და დაიმუხტონ ბუნების 4 მაცოცხლებელი ენერგიით