„ვი არ ვაკე თაუერსი“-ს მიერ ყველაზე ძვირად შეძენილ ობიექტზე საერთაშორისო სტანდარტების, თანამედროვე უნივერსიტეტი აშენდება. სახელმწიფოსა და უნივერსიტეტის წინაშე ნაკისრ ვალდებულებებს კომპანია ღირსეულად შეასრულებს დეტალები სიუჟეტში