ზარის შეკვეთა




უკან

საირმე ვილა რეზიდენსი

ვილა N1
 • ჯამური საერთო ფართი: 748 m2
 • ჯამური საცხოვრებელი ფართი: 571 m2
 • ჯამური საზაფხულო ფართი: 153,9 m2
 • აუზი: 32.1 m2
 • -1 სართული
 • საერთო ფართი: 149.5 m2
 • 1 სართული
 • საერთო ფართი: 160.1 m2
 • საცხოვრებელი ფართი: 143.6 m2
 • საზაფხულო ფართი: 16.5 m2
 • 2 სართული
 • საერთო ფართი: 158.1 m2
 • საცხოვრებელი ფართი: 122.5 m2
 • საზაფხულო ფართი: 35.6 m2
 • 3 სართული
 • საერთო ფართი: 154.9 m2
 • საცხოვრებელი ფართი: 116.4 m2
 • საზაფხულო ფართი: 38.5 m2
 • 4 სართული
 • საერთო ფართი: 108.1 m2
 • საცხოვრებელი ფართი: 21.7 m2
 • საზაფხულო ფართი: 63.3 m2
 • აუზი: 23.1 m2
 • საერთო ღირებულბა : 123 ლ
დაგვიკავშირდით




ვილა რეზიდენს რესორტი
ფაზა
5
ფაზა
4

1


		 

d