ზარის შეკვეთა
უკან

ვილები

საირმე ვილა რეზიდენსი (დასრულებული)

ვილა რეზიდენს რესორტი (დასრულებული)

ვილა 2

ვილა 3

ვილა 4

საირმე ვილა რეზიდენსი

ვილა

ვილა 2

ვილა 3

ვილა 4