70% რეკრეაციული ტერიტორია

ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესია შეგიქმნათ ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. პროექტში ბოლომდე შენარჩუნებულია ფიჭვის ტყეები და რეკრეაციული ნაწილი უდიდეს ტერიტორიას იკავებს