მე-4 ფაზის გასული 3 თვის მშენებლობის ანგარიში კრწანისი რესორტ რეზიდენსისგან.