გაქირავება

თქვენი კომფორტისთვის

ჩვენი ვალდებულება ბინების გაქირავებაზე ხაზს უსვამს ჩვენს ერთგულებას ხარისხიანი საცხოვრებელი ფართების უზრუნველსაყოფად. ეს ვალდებულება აძლიერებს ჩვენი ბრენდის რეპუტაციას, იზიდავს უფრო ფართო მომხმარებელთა ბაზას და აძლიერებს ჩვენს პოზიციას, როგორც დეველოპერს, რომელიც სთავაზობს თავის მაცხოვრებლებს ყოვლისმომცველ პაკეტს თანამედროვე ცხოვრების საჭიროებებისთვის.

ბინების გაქირავება გვაძლევს შესაძლებლობას გავამყაროთ ხანგრძლივი ურთიერთობა ჩვენს მაცხოვრებლებთან – ჩვენ მათ ვთავაზობთ ყველანაირ კომფორტს, რომელიც მხოლოდ ბინის ყიდვით არ შემოიფარგლება, არამედ შემდეგ ეტაპებზეც გრძელდება.

გალერეა

გალერეა

ინფრასტრუქტურა

ინფრასტრუქტურა

სერვისები